Sculpture
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Matisse Bomb
2013
ceramic stoneware
12" x 12" x 12"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Two Faced
2013
ceramic stoneware
9.5" x 8" x 3"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Thirst
2013
ceramic stoneware
13" x 9" x 5"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Underbelly
4.5" x 18" x 18"
ceramic stoneware
4.5" x 18" x 18"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Queen's Bonnet
2013
ceramic stoneware
12" x 9" x 9"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Memory of an Artifact
2013
ceramic stoneware
8.5" x 6" x 3"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Saturn's Child
2013
ceramic stoneware
13" x 11" x 10.5"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Bluest Eye
2013
ceramic stoneware
12" x 6.5" x 6.5"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Melancholy
2013
ceramic stoneware
5" x 8" x 4.5"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Cosmic Ornament
2013
ceramic stoneware
4.5" x 4" x 3"

KATY KRANTZ Sculpture terracotta
Narcissism
2013
terracotta
7" x 6" x 6"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Cassandra
2013
ceramic stoneware
6" x 5" x 3"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Ritual Object
2013
ceramic stoneware
8" x 3.5" x 3.5"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Ritual Object 2 (Ladylike)
2013
ceramic stoneware
10" x 4" x 4"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Moonbox
2013
ceramic stoneware
5" x 5" x 3"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Cage Brain
2013
ceramic stoneware
7" x 6" x 6"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Conjoined
2013
ceramic stoneware
3.5" x 6" x 3"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Oh
2013
ceramic stoneware
9" x 6" x 2"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Idea Dish 1
2012
ceramic stoneware
2" x 7.5" x 8"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Idea Dish 2
2012
ceramic stoneware
1" x 6" x 3.5"

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
Idea Dish 3
2012
ceramic stoneware
1" x 5" x 4"
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
"Space Rock Vessel"
2012
ceramic stoneware
14" x 6.5" x 6.5"

photo courtesy of Totokaelo

KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
"Big Blue Urn"
2012
ceramic stoneware
12" x 8.5" x 8"

photo courtesy of Totokaelo
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
"Alien Shino Pitcher"
2012
ceramic stoneware
10" x 7" x 7"

photo courtesy of Totokaelo

KATY KRANTZ Sculpture high fired ceramic stoneware, glaze
"Maria's Flowers"
2012
high fired ceramic stoneware, glaze
5.5" H x 6" W, 3.5" H x 6" W

photo courtesy of Totokaelo
KATY KRANTZ Sculpture ceramic stoneware
"Little Pinched Pot"
2012
ceramic stoneware
5" x 4" x 4"

photo courtesy of Totokaelo

Bibliography Section Article Bibliography Section Catalog Bibliography Section Web Link PDF icon displayed by thumbnail Sold Dot